Sparkling Chess Academy’s International Rated Players

List Feb 2019

S. No. Name Rating
1 WIM Vanitka Agrawal 2171
2 Vishesh Agrawal 1662
3 Priyanshu Kharya 1581
4 Utkarsh Bhatnagar 1419
5 Saideep Ganesh 1409
6 Arnav Dhamija 1405
7 Aaditya Ranjan 1352
8 Viraaj Pathariya 1314
9 Mahi Rajawat 1305
10 Manas Rajawat 1279
11 Jai Mahajan 1221
12 Bhanu Arya 1217
13 Shruti Kakar 1204
14 Uday Bansal 1152
15 Chaitanya Singh 1134
16 Atharv Kalra 1107
17 Vibhor Jain 1104
18 Vihaan Jain 1041
19 Priya Agarwal 1026
20 Jay Kakar 1012